Coğrafya 11

https://gkcbs.com - https://ebameb.com - https://efe19.com

Ekosistem ve Biyoçeşitlilik – Mehmet EĞİThttps://www.youtube.com/watch?v=W1zL-ECs6dg

Enerji Akışı  ve Besin Zinciri  -Mehmet EĞİT – https://www.youtube.com/watch?v=u1LazSt17iI

a)  Madde Döngüleri–Mehmet EĞİT –https://www.youtube.com/watch?v=7D4a1uSnsDk

b) Enerji Akışı ve Madde Döngüleri, Su Ekosistemleri https://www.youtube.com/watch?v=kWgGRPwkm80

Su Ekosistemleri-https://www.youtube.com/watch?v=Y7L3YyLw-l8

Nüfus Politikaları- a) Türkiye’nin Nüfus Politikaları – https://www.youtube.com/watch?v=2-vkWaQsi_8

Diğer Kaynak : ( Nüfus Politikası ve Şehirler – https://www.youtube.com/watch?v=9AfDx3hIrms

b) Türkiye’nin Nüfus Projeksiyonları –https://www.youtube.com/watch?v=IK0bVHG98sI

Diğer Kaynak- Türkiye’nin Nüfus Projeksiyonları – –https://www.youtube.com/watch?v=MSA4FtwGmBk

Diğer Kaynak 1 dakika https://www.youtube.com/watch?v=_MSrTAzCgi4

Şehirlerin Fonksiyonel Özellikleri ve Etki Alanları – https://www.youtube.com/watch?v=vTxO0WxDox4

a) Türkiye’deki Şehirlerin Fonksiyonel Özellikleri ve Kır Yerleşme Tipler https://www.youtube.com/watch?v=9_6wZwBq5BE

Doğal ve Beşeri Unsurların Üretim, Dağıtım ve Tüketim Üzerindeki Etkisi –https://www.youtube.com/watch?v=Jr5p_83XHCE

Diğer Kaynak -Doğal ve Beşeri Unsurların Ekonomiye Etkisi https://www.youtube.com/watch?v=3sdkGntAZmY

Doğal Kaynaklar –a) Türkiye’deki Doğal Kaynaklarhttps://www.youtube.com/watch?v=NKhSZ19xSZc

Diğer Kaynak- Doğal Kaynaklar – https://www.youtube.com/watch?v=jVWSHQSqNiE

Türkiye’de Uygulanan Ekonomi Politikaları –https://www.youtube.com/watch?v=OGhFtaKZVdw

a) Türkiye Ekonomisinin Sektörel Dağılımı

b) Türkiye’de Tarım, Hayvancılık ve Ormancılık- I: Mehmet EĞİT –https://www.youtube.com/watch?v=xumh9BJqOtI

c) Türkiye’de Tarım, Hayvancılık ve Ormancılık- II: Mehmet EĞİT- https://www.youtube.com/watch?v=MnNzZJHQITw

ç) Türkiye’de Tarım, Hayvancılık ve Ormancılık- III: Mehmet EĞİT-https://www.youtube.com/watch?v=DkFhar4ZstE

d) Türkiye’de Hayvancılık -Mehmet EĞİT –https://www.youtube.com/watch?v=43L1mfYcQtU

Türkiye’de Madenler ve Enerji Kaynakları – https://www.youtube.com/watch?v=WPHnnSj133A

Diğer Kaynak -Bayram MERALhttps://www.youtube.com/watch?v=fTipLd5io-I

Türkiye’de Sanayi- Mehmet EĞİT –https://www.youtube.com/watch?v=d3g7WWytpSc

İlk Kültür Merkezleri –https://www.youtube.com/watch?v=_a-CNVVaNVQ

Diğer Kaynak -İlk Uygarlıklar-Mehmet EĞİT – https://www.youtube.com/watch?v=N8raxbukpYg

a) Medeniyetlerin Merkezi Türkiye https://www.youtube.com/watch?v=8d5lza6aFwQ

b) Kültür Bölgeleri ve Türk Kültürü https://www.youtube.com/watch?v=r9U5TWGVEng

Diğer Kaynak -*https://www.youtube.com/watch?v=limm20ZEJNE

Küresel Ticaret ile Hammadde, Üretim ve Pazar İlişkisi https://www.youtube.com/watch?v=BEBvBbLvJtk

Turizm Faaliyetlerinin Ülkeler Arası Etkileşimde Rolü https://www.youtube.com/watch?v=V7G9CLdVPVA

Ülkelerin Sanayileşme Süreçleri, Tarım-Ekonomi İlişkisi https://www.youtube.com/watch?v=m5gPV4fROmM

Bölgesel ve Küresel Örgütlerhttps://www.youtube.com/watch?v=lNx-w_nn4hg

Çevre Sorunlarının Oluşum Sebepleri https://www.youtube.com/watch?v=KFDFbX4qh4w

Diğer Kaynak – Çevre ve Toplum Çevre Sorunları ve Türleri- https://www.youtube.com/watch?v=RcdEGosu5GI

Doğal Kaynak Kullanımı ve Çevresel Etkileri https://www.youtube.com/watch?v=ZYKOft9Z0Jc

a) Çevre ve Toplum: Doğal Kaynakların Kullanımı –https://www.youtube.com/watch?v=PaE_X_DxEQI

Arazi Kullanımına İlişkin Farklı Uygulamaların Çevre Üzerindeki Etkilerihttps://www.youtube.com/watch?v=nFww-v790nc

Atıklardan Korunma Yöntemleri – https://www.youtube.com/watch?v=1DCzAfJ3Qp4

Doğal Kaynakların Sürdürülebilir Kullanımı –https://www.youtube.com/watch?v=Cz_U_D4ydHk

Geri Dönüşüm –https://www.youtube.com/watch?v=-eBSr5kExgM