Faşizm Nedir?

https://gkcbs.com - https://ebameb.com - https://efe19.com

Faşizm, egemen sınıfların güdümündeki asker, polis ve sivil bürokrasinin,  emekçileri, işçi, köylü ve ilericiler üzerindeki baskı rejimi demektir.

Faşizm, bir, askeri darbelerle gelen “açık faşizm”, bir de “parlementer faşizm” olarak ikiye ayrılabilir. Parlementer faşizmde partiler vardır, ancak düzen, emekçi sınıflara örgütlenme hakkı tanımaz.

Feyzi Nursal ÖZBEY

Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Sosyal Bilgiler Öğretmenliği 2003 yılı mezunudur. Halen Milli Eğitim Bakanlığına bağlı bir Anadolu Lisesinde Coğrafya Öğretmeni olarak görev yapmaktadır. Bilgi paylaşma , eğitim-öğretim sürecine katkı sağlama adına açılmış aynı zaman da eğlence amaçlı kurulmuş bir sitedir.

FEYZİ NURSAL ÖZBEY