Türk Devriminin Özellikleri

https://gkcbs.com - https://ebameb.com - https://efe19.com

Devrim, mevcut kurumları zorla değiştirmek demektir. Türk milletini son yüzyıllarda geri bırakmış olan kurumları yıkarak yerlerine, milletin en yüksek uygar gereklere göre ilerlemesini temin edecek yeni kurumları koymuş olmaktır. Türkiye’nin her köşesinde ihtilâl ve devrim, gerçek Türklüğe kavuşma mücadelesi olmuştur. Bağımsızlık Savaşı ve Türk Devrimi, her hamlesinde ve her evresinde, milletimizin yüksek siyasi ve uygar karakteriyle memleket işlerindeki bilinçli birliğine dayanarak başarılmıştır. Türk Devrimi kurucudur. Türk İhtilâli, yüksek bir insani ülkü ile birleşmiş vatanseverlik eseridir.

Türk Devrimlerinin Gerekliliği 
   Ey memleketini seven ve memleketi, milleti için hayatını fedadan çekinmemiş bulunan kıymetli vatandaşlar! Hep beraber bütün dünyaya açık ifade edelim ki, bunca devrimlerin bilinçli kahramanı olan bu millet, uygarlık güneşinin bütün sıcaklığını almıştır. Şüphe etmeye yer var mıdır ki,bu sıcaklığın verimli sonuçlan elbette oldubitti halinde gür olarak fışkırmaktadır. Gerçi çok kısa zamanda hızlı ve yoğun denilecek kadar siyasî, idarî, toplumsal devrimler yaptık. Bu yaptıklarımızın hız ve yoğunluğundan, ancak memnuniyetle ve mutlulukla söz edilebilir; çünkü bu böyle olmasaydı, kurtuluş ihtimali tehlikeye düşebilirdi. Kabul etmek uygundur ki ve böyle yapmak zorunluğu içindir ki,böyle yaptık. 
1925 (Atatürk’ün S.D.II, s. 209)

Toplumsal yapımızın hiçbir olayını, hiçbir derdini yarım önlemlerle uyuşturmak âdetinde ve eğiliminde olmayan cumhuriyet, giriştiği köklü iyileştirmenin ilk dönemlerini geçirmiş ve günden güne artacak verimli sonuçlarını toplamak dönemine girmiştir. Ayrıca özelliğimizin ve yeteneğimizin ilham ettiği ve esasen memleket gereksinimlerine uygun olduğu eserleriyle beliren yolumuzda kesinlikle yürümek kararındayız. 
1926 (Atatürk’ün S.D.1, s.331)

Feyzi Nursal ÖZBEY

Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Sosyal Bilgiler Öğretmenliği 2003 yılı mezunudur. Halen Milli Eğitim Bakanlığına bağlı bir Anadolu Lisesinde Coğrafya Öğretmeni olarak görev yapmaktadır. Bilgi paylaşma , eğitim-öğretim sürecine katkı sağlama adına açılmış aynı zaman da eğlence amaçlı kurulmuş bir sitedir.

FEYZİ NURSAL ÖZBEY