Cumhurbaşkanlarımız

https://gkcbs.com - https://ebameb.com - https://efe19.com

Cumhurbaşkanlarımız           –            Görev yaptığı yıllar

1-Mustafa Kemal ATATÜRK                     ( 29/10/ 1923 – 10/11/1938 )

2-İsmet İNÖNÜ                                         ( 11/11/ 1938 – 22/05/1950 )

3-Celal BAYAR                                           ( 22/05/1950 – 27/05/1960 )

4-Cemal GÜRSEL                                      ( 27/05/1960 – 28/03/1966 )

5-Cevdet SUNAY                                        ( 28/03/1966 – 28/03/1973 )

6-Fahri KORUTÜRK                                   ( 06/04/1973 – 06/04/1980 )

7-Kenan EVREN                                          ( 09/11/1982 – 09/11/1989 )

8-Turgut ÖZAL                                            ( 09/11/1989 – 17/04/1993 )

9-Süleyman DEMİREL                                ( 16/05/1993 -16/05/2000 )

10-Ahmet Necdet SEZER                            ( 16/05/2000 – 28/08/2007 )

11-Abdullah GÜL                                         ( 28/08/2007 – 28/08/2014 )

12-Recep Tayyip ERDOĞAN                      ( 28/08/2014 –                     )

Anayasanın 103. maddesine göre Cumhurbaşkanı, görevine başlarken Türkiye Büyük Millet Meclisi önünde aşağıdaki şekilde ant içer:[1]

Cumhurbaşkanı sıfatıyla, devletin varlığı ve bağımsızlığını, vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğünü, kayıtsız ve şartsız egemenliğini koruyacağıma; anayasaya, hukukun üstünlüğüne, demokrasiye, Atatürk ilke ve inkılaplarına ve laik cumhuriyet ilkesine bağlı kalacağıma; milletin huzur ve refahı, millî dayanışma ve adalet anlayışı içinde herkesin insan haklarından ve temel hürriyetlerinden yararlanması ülküsünden ayrılmayacağıma; Türkiye Cumhuriyeti’nin şan ve şerefini korumak, yüceltmek ve üzerime aldığım görevi tarafsızlıkla yerine getirmek için bütün gücümle çalışacağıma büyük Türk Milleti ve tarih huzurunda, namusum ve şerefim üzerine and içerim

Feyzi Nursal ÖZBEY

Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Sosyal Bilgiler Öğretmenliği 2003 yılı mezunudur. Halen Milli Eğitim Bakanlığına bağlı bir Anadolu Lisesinde Coğrafya Öğretmeni olarak görev yapmaktadır. Bilgi paylaşma , eğitim-öğretim sürecine katkı sağlama adına açılmış aynı zaman da eğlence amaçlı kurulmuş bir sitedir.

FEYZİ NURSAL ÖZBEY